header
index courses
Untitled Document
 • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคมนี้ 

  กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • แข่งขันจรวดขวดน้ำ
  • ตอบปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
  • ร่วมลงคะแนนการประกวดโครงงาน
  • ประกวดออกแบบหน้ากากชุดรีไซเคิล

  รายละเอียดกิจกรรม


วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี Tharn Technological College

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 290/1 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02453 0800 โทรสาร 0 2453 0877

THARN TECHNOLOGICAL COLLEGE 290/1 Promdaen Road Bangbon Bangkok 10150
TEL 0 2453 0800 FAX 0 2453 0877

footer
Untitled Document