header
index courses
Untitled Document
  • ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
  • Adobe ประกาศยุติการพัฒนา Flash แล้วอย่างเป็นทางการ

    Flash เทคโนโลยียอดนิยมในการนำเสนอ แอนิเมชัน และ อินเตอร์แอคทีฟบนหน้าเว็บไซต์ที่ใช้กันมานานกว่า 10 ปี ในที่สุดก็จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว โดยปัญหาหลักมาจากการที่ Adobe ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ทรัพยากรที่สูง

     และช่องโหว่อันตรายที่ปิดกันไม่จบไม่สิ้น ทำให้เว็บดังๆ หลายเว็บได้ยุติการใช้ Flash ในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ก็ปิดกั้นการใช้ Flash เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมกันเกือบทุกโปรแกรม

     

    ที่มา www.news.thaiware.com


วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี Tharn Technological College

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 290/1 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02453 0800 โทรสาร 0 2453 0877

THARN TECHNOLOGICAL COLLEGE 290/1 Promdaen Road Bangbon Bangkok 10150
TEL 0 2453 0800 FAX 0 2453 0877

footer
Untitled Document