header
index courses
Untitled Document
  • นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเฉพาะกิจ"
  • วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางงานนักศึกษาวิชาทหารได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ทั้งชายและหญิง

    เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเฉพาะกิจ"

    ณ อาคารรับรองภายในสนามเสือป่า พระราชวังดุสิตจำนวน 82 นาย

    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    ดูภาพเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี Tharn Technological College

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 290/1 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02453 0800 โทรสาร 0 2453 0877

THARN TECHNOLOGICAL COLLEGE 290/1 Promdaen Road Bangbon Bangkok 10150
TEL 0 2453 0800 FAX 0 2453 0877

footer
Untitled Document