header
index courses
Untitled Document
  • ตัวแทนครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารมอบเกียรติบัตรโครงการ "รด. รักดีมีน้ำใจให้น้องปีที่ 5"
  • ในวันพุธที่ 6 ธ.ค. 60 ทางตัวแทนครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินได้เดินทางมามอบเกียรติบัตรโครงการ "รด. รักดีมีน้ำใจให้น้องปีที่ 5"

    ซึ่งท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา อาจารย์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร ดังกล่าว


วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี Tharn Technological College

วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 290/1 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02453 0800 โทรสาร 0 2453 0877

THARN TECHNOLOGICAL COLLEGE 290/1 Promdaen Road Bangbon Bangkok 10150
TEL 0 2453 0800 FAX 0 2453 0877

footer
Untitled Document